Regulamin

1.   Doba tzw. „hotelowa” trwa od godz. 15:00 do 10:00 następnego dnia.
2.   Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
3.   Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokojach do godziny 22:00.
4.   Nocleg osób nie zameldowanych jest zakazany.
5.   Za zniszczenia powstałe w czasie pobytu lub zgubę klucza odpowiada finansowo
wynajmujący pokój.
6.   Zakazane jest trzymanie zwierząt w pokojach.
7.   Za rzeczy i kosztowności pozostawione w pokojach nie ponosimy odpowiedzialności.
8.   Wszelkie uszkodzenia lub usterki należy bezzwłocznie zgłaszać właścicielom.
9.   Prosimy o zachowanie czystości.
10.  Prosimy o niezakłócanie wypoczynku innym gościom.
11.  Należność za wynajem pokoju prosimy regulować niezwłocznie w dniu przybycia,
w przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych
od kwaterodawcy opłata nie ulega zwrotowi.
12.  Ze względu na bezpieczeństwo własnego mienia prosimy zamykać drzwi
swojego pokoju przez całą dobę.
13.  Prosimy o niepalenie w pokojach, oraz w budynku.